Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod Nápověda Licencované zdroje v MUS

Licencované zdroje v MUS

— Kategorie:

Zpřístupnění databází IIMPFT, JSTOR Music Collection, Music Online (via katalog NK), RILM a RIPM je výsledkem projektu LR1308   Národní knihovna – rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu "Informace - základ výzkumu"

Možnosti zpřístupnění licencovaných zdrojů v MUS

Ve Vyhledávači MUS jsou zapojeny kromě volně dostupných též licencované zdroje. K licencovaných zdrojům v MUS mají přístup pouze oprávnění uživatelé. Nejsou-li pro vás tyto zdroje dostupné, zobrazuje se u jejich titulu ve Vyhledávači ikona Nepřístupný licencovaný zdroj - nereg nebo Nepřístupný licencovaný zdroj - reg. Z provozních důvodů jsou do MUS zařazovány pouze ty licencované zdroje, ke kterým má přístup Národní knihovna ČR.

V tuto chvíli jsou v MUS zapojeny tyto licencované zdroje (ve zdrojích mohou vyhledávat uživatelé NK ČR po přihlášení do systému pro vzdálený přístup):

 

Vzdálený přístup k licencovaným zdrojům pro registrované uživatele NK ČR

Licencované zdroje můžete využívat z počítačů NK ČR. Jste-li registrovaným uživatelem NK ČR, využijte rovněž nabídku vzdáleného přístupu k licencovaným elektronickým zdrojům NK. Chcete-li využívat licencované zdroje v MUS mimo síť NK ČR, musíte se nejdříve přihlásit do systému pro vzdálený přístup (přihlašovací údaje jako k vašemu čtenářskému kontu) a odtud vstoupit do brány MUS. Vstup do MUS naleznete v abecedním seznamu zdrojů, v přehledu zdrojů podle oborů (Společenské vědy → Hudba) či podle typu databáze (Portály).


Zpřístupnění licencovaných zdrojů pro instituce

Pokud patříte mezi oprávněné instituce, tedy disponujete licencemi k těmto zdrojům, a zdroje pro vás v MUS nejsou dostupné (zobrazuje se u nich ikona Nepřístupný licencovaný zdroj - nereg nebo Nepřístupný licencovaný zdroj - reg),  musíte se pro jejich zpřístupnění v MUS zaregistrovat. Stáhněte si registrační formulář, ve kterém uvedete, které zdroje chcete zpřístupnit a jaké  jsou platné IP rozsahy pro vaši instituci (zjistíte od správce sítě). Formulář vyplňte, podepište a zašlete poštou na uvedenou adresu, zároveň zašlete zprávu realizačnímu týmu MUS. Poté pro vás budou dotyčné licencované zdroje zpřístupněny.

 

Akce dokumentů