Personal tools
  •  
You are here: Home Nápověda Zdroje v bráně MUS

Zdroje v bráně MUS

— filed under:

Typy zdrojů zapojených v MUS a práce s nimi

V oborové bráně MUS najdete domácí i zahraniční zdroje, které jsou buď prohledatelné, nebo odkazové, podle toho, zda v nich lze či nelze vyhledávat prostřednictvím Vyhledávače MUS. Informace o každém zdroji najdete pod ikonou Základní informace o zdroji.

Některé zdroje jsou licencované a mohou s nimi pracovat pouze oprávnění uživatelé. Nepřístupný zdroj je označen ikonkouNepřístupný licencovaný zdroj - nereg (pro neregistrované uživatele) nebo Nepřístupný licencovaný zdroj - reg (pro registrované uživatele) a není v něm možné vyhledávat.

K práci se zdroji slouží funkce Nalézt zdroje ve Vyhledávači MUS.

Nalézt zdroje

Tato funkce poskytuje přehled zdrojů zařazených do Vyhledávače MUS. Zde se vám nabízejí následující možnosti vyhledávání:

  • záložka Název – umožňuje listovat v abecedním seznamu zdrojů nebo vyhledávat podle libovolného slova z názvu
  • záložka Vyhledat – slouží k vyhledání zdroje po vyplnění některých dalších údajů ve formuláři

Zde se nabízí kategorie (domácí, zahraniční, články, hudebniny, knihy, všechny zdroje) a typ zdroje (katalogy knihoven, digitální knihovna, bibliografické databáze, plnotextové databáze, portály, vyhledávač, encyklopedie, autoritní databáze).

  • záložka Kategorie – nabízí přehled zdrojů podle jednotlivých kategorií (domácí, zahraniční, články, hudebniny, knihy, všechny zdroje)

Zdroje lze vyhledávat také v rámci Profi hledání (viz Vyhledávání).

Moje zdroje

Funkce Moje zdroje je přístupná pouze zaregistrovaným uživatelům v rámci Mého prostoru. Umožňuje si vytvořit a ukládat vlastní skupiny zdrojů, které chcete používat při zadávání svých dotazů. Dále viz Můj prostor – Moje zdroje.

 

Internetové zdroje – báze MUS

Přímo pro bránu MUS jsou zpracovávány webové zdroje související s tematickým záběrem brány. Tyto zdroje jsou zpracovány v tzv. bázi MUS, která je jako jeden ze zdrojů zapojena ve Vyhledávači MUS. Ve Snadném hledání můžete tuto bázi prohledávat, zvolíte-li předvybranou sadu Webové zdroje.

Document Actions