Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod Novinky Novinky týkající se provozu brány MUS Notový incipitový katalog SHK

Notový incipitový katalog SHK

Nejvýznamnější součást Souborného hudebního katalogu (SHK) je v úplnosti zpřístupněna na webu.

Notový incipitový katalog zachycuje informace o hudebních skladbách v historických pramenech pocházejících zhruba od 17. do 20. století a dochovaných na území České republiky. Je budován od roku 1965 jako součást ústředního soupisu domácích hudebních pramenů – Souborného hudebního katalogu (SHK) – v hudebním oddělení Národní knihovny ČR. Rukopisné i tištěné prameny evidované v SHK pocházejí nejen z fondu NK ČR, ale i z dalších knihoven, archivů, muzeí, církevních institucí, zámeckých sbírek, škol apod. Katalogizační záznamy SHK obsahují všechny relevantní informace hudebněhistorického, bibliografického a místopisného charakteru.

Notový incipitový katalog je uspořádán podle číselně zakódovaných hudebních incipitů. V záhlaví každého záznamu je číselný kód, jenž je ekvivalentem začátku hudebního textu skladby či její části. Hudební incipit je souběžně uveden rovněž ve formě notace. Takto uspořádaný katalog umožňuje identifikovat výskyt dochovaných verzí téže skladby, jejích variant, verzí autorsky víceznačných či sporných, dále usnadňuje určení anonymních děl, zkoumání frekvence výskytu melodických typů, tónin, různých druhů hudebního metra apod. Vedle vyhledávání podle číselného kódu umožňuje naskenovaná verze katalogu rovněž vyhledávat záznamy dle příjmení skladatele.

V bráně MUS je katalog zařazen v bázi webových zdrojů, záznam katalogu získáte tímto dotazem.

Notový incipitový katalog naleznete rovněž v přehledu naskenovaných katalogů ve složce Nenašli jste?.

Přímý odkaz na katalog je k dispozici zde.

Akce dokumentů