Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod RISM ČR Notový incipitový katalog

Notový incipitový katalog

— Kategorie:

Katalogizační lístek s notovým incipitemNotový incipitový katalog je součástí Souborného hudebního katalogu (SHK). Je dostupný online v naskenované podobě s možností vyhledávání dle hudebního incipitu a jména skladatele.

Katalog je uspořádán podle zakódovaných hudebních incipitů. V záhlaví každého záznamu je číselný kód, jenž je ekvivalentem začátku hudebního textu skladby či její části. Hudební incipit je souběžně uveden rovněž ve formě notace. Takto uspořádaný katalog umožňuje identifikovat výskyt dochovaných verzí téže skladby, jejích variant, verzí autorsky víceznačných či sporných, dále usnadňuje například určení anonymních děl, zkoumání frekvence výskytu melodických typů, tónin, různých druhů hudebního metra apod.

Hudební incipit je převeden do numerického kódu. Popis tohoto kódu naleznete na samostatné stránce, nebo si jej můžete stáhnout v přiloženém souboru

Akce dokumentů