Personal tools
  •  
You are here: Home

Vítejte v Oborové bráně Musica (MUS)

Oborová brána Musica (MUS) poskytuje jednotný přístup k informačním zdrojům v oblasti hudby a hudební vědy. MUS je součástí postupně vytvářené sítě oborových bran zastřešených Jednotnou informační bránou (JIB), s nimiž sdílí podobné technické řešení a disponuje obdobnými nástroji. Brána MUS vzniká ve spolupráci Národní knihovny ČR a Univerzity Karlovy a je průběžně aktualizována a inovována. Uvítáme vaše připomínky, náměty i dotazy. 

  

Registrovaní čtenáři NK ČR mohou vyhledávat v licencovaných zdrojích, pokud se nejprve přihlásí zde.


Odborná literatura, nahrávky a hudebniny 

Mozart

Pro hledání v katalozích knihoven a oborových databázích využijte Vyhledávač MUS

Věnujte pozornost skupinám zdrojů, které jsou uspořádány dle druhů dokumentů

Další zdroje naleznete v Profi hledání, kde můžete prohledávat zdroje dle vašeho výběru

 

Plné texty, webové odkazy, digitalizované dokumenty

null

Řada specializovaných plnotextových databází je dostupná prostřednictvím grantového projektu

Věnujte pozornost zcela či částečně digitalizovaným českým časopisům Cyril a Hudební věda

Sbírku ověřených webových odkazů můžete prohledávat i prohlížet dle předmětových kategorií

Připravili jsme pro vás výběr odkazů na významné digitální knihovny obsahující hudební dokumenty

 

Hudební prameny

null

Zpracování hudebních pramenů v České republice koordinuje česká redakce RISM   

Nejvýznamnějšími online dostupnými katalogy hudebních pramenů je mezinárodní databáze RISM a Notový incipitový katalog SHK

Řada hudebních pramenů je dostupná v digitání knihovně Manuscriptorium

 

Osoby, instituce, hudební sbírky

null

Nezapomeňte na hudební adresář Muzikontakt či na Český hudební slovník osob a institucí

Profesní organizace zveřejňují seznamy hudebních skladatelů či muzikologů

Česká národní redakce RISM připravuje adresář hudebních sbírek

 

 

Staňte se registrovanými uživateli portálu MUS! Získáte váš prostor, v němž si můžete ukládat záznamy či dotazy. Pomocí vlastních skupin zdrojů si můžete vyhledávač brány MUS zcela přizpůsobit svým potřebám.

Databáze IIMP FT, JSTOR Music Collection, Music Online (via katalog NK ČR), RILM a RIPM jsou zpřístupněny jako výsledek projektu LR1308   Národní knihovna – rozvoj informační infrastruktury VaVaI pro humanitní obory za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu "Informace - základ výzkumu" (LR).

Document Actions