Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod Akce Proměny hudby: Richard Strauss a jeho úprava Mozartovy opery Idomeneo

Proměny hudby: Richard Strauss a jeho úprava Mozartovy opery Idomeneo

— Kategorie:

Přednáška Milady Jonášové

Událost
  • Přednášky
Čas 19.02.2015
od 05:00 pm do 07:00 pm
Místo Praha
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
Podobně jako v loňském roce i letos pořádá Kabinet hudební historie Etnologického ústavu AV ČR přednáškový cyklus. Jeho rámcové téma Proměny hudby zahrnuje zejména dva základní okruhy problémů. V prvním případě bude v centru pozornosti hudební materie jako taková, jež je z různých důvodů a různými způsoby proměňována do odlišné podoby, ať již samotnými skladateli nebo jinými upravovateli. Jaké kvality v proměňovaném díle zůstávají, jaké se ztrácejí a jaké nově vznikají? Druhý rozměr tématu představuje vztah hudby či konkrétního hudebního díla k vnějšímu světu, do něhož hudba vstupuje a který spoluutváří. Hudba vždy vzniká v určitém kontextu, zároveň se však sama stává kontextem umělecké tvorby jiných druhů a forem. Tento rozměr proměn hudby dává prostor též specialistům z dalších blízkých i vzdálenějších oborů, kteří se přednáškového cyklu rovněž účastní.
Milada Jonášová
Richard Strauss a jeho úprava Mozartovy opery "Idomeneo"

Pro mnichovský panovnický dvůr pětadvacetiletým Mozartem zkomponovaná velká opera seria byla svým námětem i uplatněnými hudebními prostředky opernímu světu 19. století tak vzdálena, že už nebyla takřka prováděna. Když se přiblížilo 150. výročí její premiéry, rozhodl se ctitel Mozartova díla a mnichovský rodák Richard Strauss, že svými uměleckými aktualizacemi pomůže dílo oživit. Svůj záměr dovršil v dubnu 1931 nastudováním takto upraveného díla ve vídeňské Státní opeře. V srpnu 2006 byl tento "Idomeneo" uveden na salcburském festivalu.

Přednáška se koná 19. února 2015 v knihovně Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Puškinovo náměstí 9, Praha 6 v 17:00.

Více informací o této události...