Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod Nápověda Vyhledávání

Vyhledávání

Možnosti vyhledávání v MUS

Práci se zdroji zapojenými v bráně MUS umožňuje Vyhledávač MUS. Jeho prostřednictvím můžete zdroje vyhledávat a vybírat a souběžně v nich vyhledávat.

Ve Vyhledávači MUS si můžete vybrat Snadné nebo Profesionální hledání a v každém navíc zvolit mezi Jednoduchou a Pokročilou variantou.

V Pokročilé variantě zapisujete dotaz buď bez konkrétního určení (volba Všechna pole), nebo si můžete vybrat pole z nabídky: autor, název, předmět, rok vydání, ISBN a ISSN.

Registrovaný uživatel může využít ve Snadném i v Pokročilém hledání vlastní skupiny zdrojů (viz Můj prostor – Moje zdroje).

Snadné hledání

  • prohledává omezenou skupinu zdrojů, tzv. předvybrané sady (k dispozici pro registrované i neregistrované uživatele)

Nevýhodou Snadného hledání jsou omezené možnosti práce s výsledky dotazu, po jejich zobrazení je však možno přejít do Profi hledání.

Profi hledání

  • umožňuje prohledávání zdrojů dle vašeho výběru nebo všech zdrojů brány MUS

Nejprve si zvolíte v levé části vyhledávacího formuláře množinu zdrojů, kterou chcete prohledávat (Vybrat typ vyhledávání). K dispozici máte Skupiny zdrojů (hudebniny, zvukové dokumenty, literatura o hudbě) nebo Kategorie zdrojů (domácí zdroje, zahraniční zdroje, články, hudebniny, nahrávky, knihy nebo všechny zdroje). Po zadání vaší volby se vám v pravé části formuláře zobrazí příslušný seznam zdrojů. Tento seznam můžete vybráním jednotlivých zdrojů ještě upravit.

  • umožňuje vyhledání zdroje/zdrojů

V levé části formuláře v nabídce Vybrat typ vyhledávání zadáte příkaz Vyhledat. Poté si zvolíte kategorii (domácí zdroje, zahraniční zdroje, články, hudebniny, nahrávky, knihy nebo všechny zdroje) a nakonec typ zdroje (katalogy knihoven, digitální knihovna, bibliografické databáze, plnotextové databáze, portály, vyhledávač, encyklopedie, autoritní báze). Další možností je zadat název zdroje, poskytovatele zdroje nebo jakékoli slovo, podle nějž lze zdroje vyhledat (např. "praha" v kategorii Domácí zdroje). Zdroje lze vyhledávat také mimo Profi hledání pomocí záložky Nalézt zdroje.

  • nabízí prohlížení výsledků hledání sloučeně ze všech prohledávaných zdrojů nebo odděleně podle jednotlivých zdrojů
  • umožňuje zúžit či rozšířit výsledky hledání pomocí příkazu Upřesnit

  • poskytuje přehled položených dotazů (pouze pro registrované uživatele)

Provedené dotazy si můžete uložit do Mého prostoru pomocí záložky Předchozí vyhledávání (ikonka Přidat zdroj).

Výsledky vyhledávání

Snadné i Profi hledání umožňuje zaregistrovanému uživateli s vyhledanými záznamy dále pracovat. Pomocí ikonky Přidat do e-schránky si záznam uložíte do e-schránky Mého prostoru, ikonka malé tlačítko přidaných služeb SFX nabízí přidané služby SFX.

Omezení relace

Pokud na delší dobu přerušíte práci v oborové bráně MUS, bude relace automaticky ukončena. Projeví se to tak, že se vyhledávač přepne do JIB. Do MUS se vrátíte opětovným klepnutím na odkaz Vyhledávač.

Chcete-li z brány MUS přejít do jiné brány (JIB, KIV), musíte předtím ukončit relaci a zavřít okno prohlížeče. Chcete-li pracovat současně v několika branách, musíte pracovat v různých prohlížečích.


Akce dokumentů