Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod RISM ČR Kódování hudebního incipitu v SHK

Kódování hudebního incipitu v SHK

— Kategorie:

Popis kódování pro účely vyhledávání v Notovém incipitovém katalogu SHK

Hudební incipit je převeden do numerického kódu o 22 znacích. Do vyhledávacího políčka je nutno zadat celý kód anebo použít zástupné znaky * pro pravostranné krácení a nahrazení libovolného počtu čísel nebo ? pro nahrazení jednoho určitého čísla.

Čísla na prvních dvou pozicích kódu označují tóninu, kvantitu a kvalitu předznamenání skladby:

# = 8, b = 9

Tónina DUR/moll Kód 
C dur/a moll 00 
G/e  18 
F/d  19 
D/h 28 
B/g  29 
A/fis 38 
Es/c 39 
E/cis 48 
As/f 49 
H/gis 58 
Des/b 59 
Fis/dis 68 
Ges/es 69 
Cis/ais 78 
Ces/as 79 
jiné předznamenání XX

 

Třetí a čtvrtá pozice označuje takt:

Druh(y) taktu Kódy
Bez označení 00
C (4/4 takt) 44
Alla breve (2/2) 22
2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91
2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92
2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94
2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 9/8  28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 
2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96
Ostatní půlové takty  12
Ostatní čtvrťové takty 14
Ostatní osminové takty  18 
Ostatní šestnáctinové takty  16 

 

Zbývající pozice představují číselné vyjádření melodického obrysu notového incipitu, v němž je každý tón charakterizován jedním dvojčíslím:

Tón Kód Tón Kód Tón Kód
C 10  Cis  18  Ces   19
D 20 Dis  28 Des 29
E 30 Eis 38 Es 39
F 40 Fis 48 Fes 49
G 50 Gis 58 Ges 59
A 60 Ais 68 As 69
H 70 His 78 Hes 79

 

Pomlky se evidují dle délky: 

Pomlka Kód
celá 01
půlová 02
půlová s tečkou 03
čtvrťová 04
osminová 08
šestnáctinová 06
ostatní druhy pomlk včetně těch sdružujících více taktů 09

 

Další zásady respektované při kódování notového incipitu:

  1. Ligatury spojující dvě nebo více not v incipitu se neberou v úvahu a jednotlivé notové znaky se kódují samostatně
  2. Nastane-li uprostřed kódovaného notového incipitu změna taktu, nebere se další druh taktu v úvahu
  3. Přírazy a jiné melodické ozdoby, pokud jsou vypsány v notách, kódují se jako běžné notové znaky
  4. Incipity hudebních nástrojů laděných v jiných tóninách než C se kódují jako by byly transponovány do znějící tóniny. Tam, kde záznam ladění není jednoznačný, kódujeme incipit jednak v psané, jednak ve znějící tónině.
  5. Incipity začínající pomlkami kódujeme podle jejich charakteru dvojmo, jednak s úvodními pomlkami, jednak vlastní notový záznam bez úvodních pomlk. Předtaktí, aniž bychom brali v úvahu teoretické pomlky, plně respektujeme jen tam, kde incipit s předtaktím je skutečným začátkem skladby nebo její části. Incipity například vokálních děl, koncertů apod., nastupující až po instrumentálním úvodu uprostřed skladby, kódujeme vždy tak, že v případě nástupu uprostřed taktu bereme v úvahu i pomlky, které vyplňují počátek daného taktu. Počet předcházejících taktů při kódování opomíjíme. Ve víceznačných  případech nebo tam, kde se předpokládá shoda incipitů, můžeme incipit podchytit tolikrát, kolikrát je ho potřeba k podchycení všech eventualit.
  6. Pro kódování bereme zásadně v úvahu hlasy sopránu a prvních houslí, po nich teprve další vedoucí hlasy, které skladbu nebo její incipitovanou část skutečně uvádějí a jejichž melodická linka je pro incipitový katalog použitelná.
Akce dokumentů