Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod RISM ČR RISM a jeho česká redakce

RISM a jeho česká redakce

— Kategorie:

Charakteristika a cíle soupisu hudebních pramenů RISM

RISM


Mezinárodní soupis hudebních pramenů RISM (Repertoire International des Sources Musicales) byl založen v roce 1952 v Paříži pod křídly Mezinárodní asociace hudebních knihoven IAML a Mezinárodní muzikologické společnosti IMS. Jedná se o celosvětově největší dokumentaci svého druhu.

Cílem RISM je evidovat písemné hudební prameny. Těmi jsou míněny hudební tisky a rukopisy (tedy tištěné a rukopisné hudebniny neboli noty), hudebně-teoretická díla a libreta. RISM publikuje několik řad speciálně zaměřených bibliografií v knižní (série A/I, B a C) a elektronické (série A/II) podobě, které patří k základním pomůckám pro zkoumání a studium historické hudby a hudební teorie.

Dnes RISM sestává z centrální redakce ve Frankfurtu a z celé řady pracovních skupin působících ve více než třiceti zemích.
 
 

Česká redakce RISM sídlí v Národní knihovně České republiky. Spravuje a doplňuje Souborný hudební katalog budovaný od roku 1965 a v úzké spolupráci s centrální redakcí RISM organizuje pokračující zpracování hudebních pramenů. Shromažďuje informace o hudebních sbírkách v České republice (nikoli sbírky samé) a poskytuje jejich majitelům metodickou podporu při jejich zpracování, přičemž úzce kooperuje s centrální redakcí RISM. 

V současnosti vyvíjí RISM ČR za podpory grantových projektů činnost zejména na poli katalogizace hudebních rukopisů po roce 1600. Výsledky této práce jsou publikovány v elektronické databázi RISM A/II dostupné mimo jiné v hudebním oddělení NK ČR (momentálně v podobě CD-ROM).

Akce dokumentů