Personal tools
  •  
You are here: Home RISM ČR

Soupis hudebních pramenů (RISM, SHK) v České republice

— filed under:

Informace o české redakci RISM zabývající se zpracováním hudebních pramenů a evidencí hudebních sbírek v ČR

null


         Přímý vstup do online databáze hudebních pramenů RISM


Česká redakce RISM

 

 

Souborný hudební katalog

         Vstup do katalogu             Kódování hudebního incipitu    pdf

 

 

Document Actions