Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod RISM ČR Souborný hudební katalog

Souborný hudební katalog

— Kategorie:

Souborný hudební katalog (SHK) je budován v hudebním oddělení NK ČR od roku 1965 s cílem vytvořit ústřední evidenci hudebních pramenů dochovaných v České republice. Obsahuje informace o více než 400 000 historických pramenech hudebních děl pocházejících ze 17. až 20. století. V SHK je podchyceno přes 180 hudebních sbírek uložených v českých knihovnách, archivech, muzeích, církevních institucích, zámeckých sbírkách či školách.

SHK sestává ze základního katalogu řazeného provenienčně a reflektujícího uložení pramenů dle jednotlivých sbírek, dále z notového incipitového katalogu, textového incipitového katalogu, z katalogu autorského a různých pomocných katalogů. Katalogizační záznamy SHK obsahují všechny relevantní informace hudebněhistorického, bibliografického i místopisného charakteru.

SHK je možno studovat po vyplnění evidenčního listu v hudebním oddělení NK ČR. 

 
Příbuzné položky
Akce dokumentů