Osobní nástroje
  •  
Nacházíte se zde: Úvod

Nenašli jste zde to, co hledáte? Zkuste použít Přesnější vyhledávání pro upřesnění vašeho vyhledávání.

Výsledky hledání Počet odpovídajících položek: 86

Kanál RSS z těchto výsledků vyhledávání

Event Zelenka Conference Prague
Event Seminář Fontes Cantus Bohemiae
Event Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich „druhý život“ v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století
Výroční konference České společnosti pro hudební vědu
Event Symposion Tschechisch-österreichische Musikbeziehungen nach 1918
Sympozium pořádané Rakouskou společností pro soudobou hudbu na závěr sezony 2009/10 tematicky zaměřené mimo jiné právě na českou hudbu.
Event Hudební země Morava. K poctě Bohuslava Martinů a Vítězslava Nováka
Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pořádá 44. mezinárodní hudebněvědné kolokvium.
Event Sacred Music in the Habsburg Empire 1619–1740 and Its Contexts
Konference pořádaná Rooseveltovou Akademií (Utrecht University) v nizozemském Middelburgu
Event Krnov – město královského nástroje
Vzdělávací seminář po hudební knihovníky pořádaný Městskou knihovnou Krnov a Českou národní skupinou IAML
Event Zdeněk Fibich, středoevropský skladatel konce 19. století
Mezinárodní konference, Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci
Event Czech and Slovak Music and Related Arts
Konference o české a slovenské hudbě v USA. Deadline pro podání přihlášek je 15. 11. 2009.
Event Southern African Musics: Looking Through the Kaleidoscope
Diskusní panel pořádaný Ústavem hudební vědy FF UK.
Event Josef Bohuslav Foerster na prahu 21. století
Mezinárodní symposium
Event Hudební teorie dnes a zítra
Konference k poctě 90. výročí narození Prof. PhDr. Karla Risingera, DrSc
Event Jan Ladislav Dusík (Dussek), umělec s emotivností a ušlechtilostí klavírního projevu
Sympozium věnované osobnosti, dílu a odkazu českého klavírního virtuosa a skladatele Jana Ladislava Dusíka u příležitosti oslav 250. výročí jeho narození – ...
Event Janáčkiana 2010
30. ročník muzikologické konference Janáčkiana 2010 s tématem Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě (Janáček, Novák, Martinů a ...
Event Hudba, která bortí hranice stylů a forem
Vzdělávací seminář SKIP
Event 45. hudebněvědné kolokvium: Melancholická múza. Proměny hudby kolem roku 1900.
Event Výroční konference ČSHV – Systematická hudební věda, Hudební sbírky a hudební sběratelství ve vztahu k muzejní a archivní práci
Event Muzikologická konference K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla
Konference s mezinárodní účastí je věnována 90. narozeninám skladatele Karla Husy, pořádá ji Kabinet Hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i.
Event Teorie interpretace jako specializace oboru hudební teorie
Konference pořádaná Ústavem teorie hudby a Katedrou dějin hudby HAMU ke 100. výročí narození profesora Jaroslava Zicha.
Event 46. mezinárodní hudebněvědné kolokvium
Středoevropská hudební kultura mezi Třicetiletou válkou a Vídeňským kongresem: Podoby a proměny hudebních institucí a hudebních projevů 1618-1815.
Event Hudební dílo, jeho interpretace a interpreti
Výroční konference České společnosti pro hudební vědu.
Event The Musical Culture of Silesia Before 1742: New Contexts – New Perspectives
Konferenci pořádají Katedra Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, Instytut Sztuki PAN a Ústav hudební vědy ...
Event Mosty a propasti. Česko-německé hudební vztahy v meziválečném Československu
Mezinárodní vědecká konference pořádaná Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu AV ČR, Sudetoněmeckým hudebním institutem v Regensburgu a Hudebněvědným ...
Event Central European Musicians and the Birth of French Piano Virtuosity
Konference k 200. výročí úmrtí Jana Ladislava Dusíka (1760–1812)
Event Call for papers: Janáčkiana 2012
Event Výroční konference ČSHV: Hudební regionalistika – Stará hudba v nové době
Event Leoš Janáček: Life, Work, & Contribution
Mezinárodní hudební festival a konference
Event 47. mezinárodní hudebněvědné kolokvium "Brno: Genius Loci"
Event Bohemikální prameny ve fondech a sbírkách knihoven, archivů, muzeí a dokumentačních center a jejich zpřístupnění
Výroční zasedání České národní skupiny IAML a Mezinárodní konference hudebních knihovníků, pracovníků archivů a muzeí
Event 230 let Stavovského divadla v Praze. Tvůrčí potenciál scény v evropském kontextu